Welkom

Persoonlijkheidsvorming omdat mensen op zoek zijn naar zichzelf.

We leven in een boeiende wereld vol verrassingen, vernieuwingen en snelle veranderingen. Door de moderne communicatiemogelijkheden zijn we permanent in contact met wie we ook wensen, zowel in woord als in beeld. We leven in goed geïsoleerde huizen met zonnepanelen op het dak, windmolens in de buurt. Straks rijden we met zelfsturende auto’s, elektrisch aangedreven en milieuvriendelijk. We hebben alles en toch stelt men zich de vraag: zijn we gelukkig? Zijn we wel echt tevreden, stralen we rust uit en huppelen we zingend door het leven? Helaas niet, integendeel, steeds meer mensen zijn op zoek naar zichzelf, naar de zin van het leven en naar oplossingen voor hun gehavend leven en talrijke mislukkingen. Deze boeiende wereld met zijn snelle veranderingen heeft zijn schaduwzijde. Een groot deel van de bevolking leeft onder stress, kampt met een burn-out, lijdt aan het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS), voelt zich depressief, angstig en onzeker en heeft een laag zelfbeeld. Veel jongeren kunnen het leven niet meer aan, reageren zich af met een afwijkend consumptiegedrag, geraken aan de drugs of stappen uit het leven omdat ze het lichtje in de tunnel niet meer zien.

Ondanks onze materiële rijkdom, de digitale mogelijkheden en de vele positieve ontwikkelingen die vaak gunstig zijn voor het milieu, worden we steeds meer geconfronteerd met levensbedreigende ziekten, chronische klachten en vooral psychische en mentale aandoeningen. ADHD, autisme, Alzheimer of Parkinson zijn helaas bekende begrippen waarmee onze samenleving vertrouwd is. Overal ontstaan er burgerinitiatieven om de bevolking behulpzaam te zijn om nieuwe wegen te bewandelen. Dit betekent niet dat de reguliere gezondheidszorg faalt, maar deze is in haar complexiteit zo ontzettend groot geworden dat de binding met de basis onbestaande is. Er is behoefte aan eenvoud en directheid, los van alle opdringerige theorieën die ons steeds verder van het leven verwijderen. Mensen hebben behoefte aan echtheid en natuurlijkheid, aan warmte en genegenheid, aan menselijke contacten en gevoelens. We zijn de hartslag van het leven verloren. Vandaar de grote behoefte aan persoonlijkheidsvorming, om te beseffen wie we zijn en hoe we ons leven weer zinvol en waardevol kunnen invullen. Veel mensen willen weten hoe ze hun weerstand tegen alle bedreigingen kunnen versterken en hoe problemen duurzaam opgelost geraken.

De Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg (EAng) heeft enkele jaren de opleiding Persoonlijkheidscoach ontwikkeld, een opleiding die steunt op persoonlijkheidsvorming. Coachen is niet langer een mooi verhaal vertellen, trucjes en technieken aanleren om zich uit een netelige situatie te redden. Symptoombehandeling zorgt helaas voor een kortstondig resultaat. Coachen is antwoord geven op de vraag: wie ben ik? Wat maak ik van mijn leven en hoe overwin ik mijn problemen? Deze unieke aanpak krijgt steeds meer aandacht, vandaar dat we u graag deze opleiding voorstellen en de belangrijkste aspecten bespreken. Misschien toont u belangstelling om uw medeburgers behulpzaam te zijn of kent u mensen die dat willen doen. Als u uw eigen leven wenst bij te sturen, is het lezen van deze onderwerpen al heel nuttig want daardoor verruimt u uw inzichten en vindt u voldoende raad die u nuttig kunt gebruiken.