Coachen vanuit inzicht

Coachen is advies aanreiken en het begeleiden en trainen van mensen met emotionele en levensproblemen die hun weg niet meer vinden in deze complexe samenleving met zijn snelle veranderingen. De Persoonlijkheidscoach vertrekt vanuit inzicht, dit is het vermogen om door iets heen te kijken, om een persoon of een probleem transparant te maken zodat de nodige verbanden gelegd worden om een haalbare oplossing aan te bieden. Door de persoon, het probleem en de oplossing met elkaar te verbinden, reiken we efficiënte adviezen aan, weten we op de juiste wijze de cliënt te begeleiden en maken we gebruik van trainingen die hiervoor geschikt zijn. Het gaat om een totale benadering die verder gaat dan een louter symptomatische behandeling.

Zacht veranderen
Coachen is een vorm van zorgverlening om een goed omschreven probleem op te lossen. Een cliënt zit in een ongunstige situatie, gedraagt zich niet zoals het hoort, kampt met allerlei ongemakken, zit in zichzelf opgesloten of weet geen blijf met zichzelf. Ieder mens wil optimaal functioneren en gelukkig zijn. Coachen is verandering brengen in een scheef gegroeide situatie. Zonder te veranderen is geen resultaat mogelijk. Iedereen wil zich bevrijden uit zijn benarde situatie, zoekt naar goede oplossingen, wil resultaat bereiken, maar men wil vaak niet veranderen. Veranderen kost moeite, vraagt inspanningen en schept een gevoel van onzekerheid, vooral door het onbekende. Vele slechte gewoontes zitten vastgeroest in een levenswijze, een gedrag of ingesteldheid. In het coachen geldt de gouden regel: dwing nooit iets af. Er is maar één oplossing: zacht veranderen. Een Persoonlijkheidscoach gaat nooit overhaast te werk, maar is zacht en begripvol tegenover zijn cliënt. Zacht veranderen betekent doordacht handelen volgens strikte regels en door een goede strategie uit te bouwen. Onze taak is cliënten te verbeteren en verbeteren is veranderen.

Zachte feedback geven
Feedback of terugkoppeling kent veel toepassingen. In het dagelijkse leven is het een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Als Persoonlijkheidscoach maakt men hier regelmatig gebruik van. De formulering is belangrijk en afhankelijk van de juiste woordkeuze, vandaar onze voorkeur om zachte feedback te geven. Het komt erop neer om op het juiste moment aan te voelen om een uitgebalanceerde boodschap over te brengen. Een zachte feedback werkt motiverend en stimulerend. Het doel is het positief gedrag te erkennen en te waarderen en het negatief gedrag te corrigeren. Het verduidelijkt de relatie tussen coach en cliënt, versterkt het vertrouwen en zorgt voor wederzijds begrip.

 Complimenten geven
Het is heerlijk als je van iemand een compliment krijgt, want dat wijst op waardering. Iedereen heeft behoefte aan waardering omdat dit de bevestiging inhoudt dat men goed bezig is of een bijzondere indruk nalaat. Een compliment komt als een positieve energie over ons heen, het versterkt het zelfvertrouwen en neemt twijfels weg. Het is niet vreemd dat het geven van complimenten tot de basismethodes van de Persoonlijkheidscoach behoort. Een compliment begint bij erkenning en is een belangrijke factor zowel bij kinderen als volwassenen en bestaat uit gezien en gewaardeerd worden, zich onderscheiden en vooral erbij behoren.

Overtuiging door uitstraling
Constitutie, lichaamshouding, gezichtsstructuur, mimiek, lichaamstaal, smaakgevoel en taalgebruik zijn belangrijke bronnen van visuele informatie en non-verbale communicatie. Om een totaalbeeld van een cliënt te krijgen, maakt men dankbaar gebruik van al deze uiterlijke gegevens. Vanaf het ogenblik dat de cliënt uw adviesbureau binnenstapt, begint de visuele ontdekkingstocht naar de persoonlijkheid. Al voor u de vraag stelt: ‘Wat zijn uw problemen?’ weet u door spontane observatie al veel over uw cliënt en kunt u hem en zijn problemen gemakkelijk duiden. Als Persoonlijkheidscoach bent u in de mogelijkheid om negatieve uiterlijke kenmerken te verbeteren en daardoor de uitstraling te vergroten.

Emotionele eenzaamheid
Bij sociale eenzaamheid is er een gemis aan sociaal contact, terwijl bij emotionele eenzaamheid er contact in overvloed is, maar de cliënt verkeert in het onvermogen om vertrouwelijke contacten te leggen met anderen, m.a.w. men kan of durft geen verbinding aan te gaan, ook al is die vrijblijvend en van korte duur. Emotionele eenzaamheid is zich tussen mensen eenzaam voelen. Ze zijn vaak graag alleen, zoeken de stilte op alsook de afwezigheid van mensen. Tot op zekere hoogte ervaren zij hun eenzaamheid als een positieve kwaliteit, maar als deze subtiele grens overschreden wordt, voelen zij dit aan als een pijnlijk onvermogen. Emotionele eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem.

Richtlijnen bij het coachen
De eerste zorg is de cliënt ervan overtuigen dat hij geholpen kan worden. Daarna wijzen we erop dat de persoonlijkheid doorslaggevend is. Er zijn ongunstige omgevingsfactoren die problemen kunnen uitlokken, in standhouden of de behandeling afremmen. Het ontbreekt sommige cliënten aan motivatie, het nemen van initiatieven en eigen inzet. We kunnen hen stimuleren en activeren door warmte te brengen. Agressieve cliënten moeten we afremmen door ze af te koelen. Een zachte aanpak en een liefdevolle benadering zorgen voor meer begrip, maar tegelijkertijd is er behoefte aan structuur door orde te scheppen en vooral door een houvast aan te bieden. Dat geldt zowel bij het behandelen van kinderen, volwassenen of voor werknemers op de werkvloer.