Beroepsprofiel persoonlijkheidscoach

Een Persoonlijkheidscoach verstrekt advies en begeleidt mensen met levensproblemen, negatieve emoties, angst, onzekerheid, stress, burn-out enz. en helpt hen door het geven van een aangepaste training. De huidige samenleving draagt een zware erfenis van de vorige eeuw met zich mee. Te lang hebben we geleefd onder een onbeheerste expansiedrang, commercialisering en een opdringende materialistische levenshouding waardoor normen en waarden werden uitgehold. Een groot deel van de bevolking is op de dool, is verward en is niet tevreden over zichzelf en de anderen, noch over de situatie waarin ze zich bevinden. Men sleurt zich door het leven en klaagt aanhoudend, men ventileert zich online en is vooral tegen alles. Het slikken van antidepressiva, een citytrip of een zonnige vakantie brengen tijdelijk verlichting, maar lossen het probleem niet op. Als deze mensen niet tijdig worden opgevangen, lopen ze een groot risico aan psychische stoornissen te gaan lijden en hebben dan de hulp nodig van een psycholoog en/of een psychiater zonder enige garantie op genezing. Het aantal mensen dat reguliere hulp nodig heeft, is ontzettend groot en kost de overheid gigantisch veel geld. De Persoonlijkheidscoach laat het zover niet komen.

Preventie.
De Persoonlijkheidscoach vangt deze mensen tijdig op, biedt haalbare adviezen aan, begeleidt hen op weg naar de eenvoud van het leven door een zinvol bestaan op te bouwen. Dat kan door de essentie van het leven te herontdekken. De Persoonlijkheidscoach werkt vooral preventief en staat daarmee op de eerste rij van de zorgverlening. De kracht van zijn zorgverlening ligt in zijn directheid, de individuele benadering en de eenvoud, want werken vanuit de basis is onontbeerlijk. Ieder probleem is direct of indirect verbonden met de persoonlijkheid. Mensen zoeken de oorzaak te gemakkelijk buiten zichzelf en zijn overtuigd dat alleen anderen hun kunnen helpen, maar zo werkt het niet. De Persoonlijkheidscoach is opgeleid in persoonlijkheidsanalyse en kan vrij snel en onberispelijk de persoonlijkheid van iemand achterhalen. Een probleem is slechts een uiting van een verzwakte persoonlijkheid. Het probleem is niet zo belangrijk, maar wel hoe men daarmee omgaat. Door de persoonlijkheid te versterken, lossen problemen zich spontaan op.

Steeds meer problemen
De geborgenheid van een familie is niet meer zo vanzelfsprekend. We kennen onze buren niet meer, iedereen heeft een druk leven zodat we geen deel meer uitmaken van een sociale groep. Wij zijn allemaal hyperindividualisten geworden zonder dat echt te willen. De fout is dat we ons laten meesleuren in de draaikolk van een samenleving die het noorden kwijt is. We leven in een wereld van spirituele armoede en materialisme. Door zich hieruit te bevrijden, versterken we onze weerstand en lossen veel problemen zich op.

Persoonlijkheid
De Persoonlijkheidscoach vertrekt vanuit de aangeboren of genetische vastgelegde persoonlijkheid. Iedereen draagt eigenschappen en kwaliteiten van zijn ouders en grootouders met zich mee. Het basisniveau van ons denken en voelen, van onze competenties en talenten, zelfs van ons geluksgevoel is genetisch bepaald. Onze zwakheden kunnen we versterken, onze talenten verder ontwikkelen en exploiteren. Onze problemen kunnen we zelf oplossen door beroep te doen op onze eigen mogelijkheden. Het is vanzelfsprekend dat men daarbij hulp nodig heeft. De Persoonlijkheidscoach zet zijn cliënten weer op de rails door hun inzichten te versterken, zichzelf te ontdekken en hun mogelijkheden verder uit te bouwen. Door eenvoudige, maar doelgerichte trainingen ervaart de cliënt zichzelf, ontdekt hij zijn eigen mogelijkheden en het besef om deel uit te maken van zijn directe omgeving. De taken van de Persoonlijkheidscoach berusten op oplossingsgerichte methodieken waarin wordt gefocust op de persoonlijkheid en de daaraan gerelateerde problemen.

Beroepsprofiel
Het beroepsprofiel van de Persoonlijkheidscoach onderscheidt zich van andere dergelijke zorgverleners door niet de symptomen, maar de persoonlijkheid te versterken. Twee cliënten kampen bijvoorbeeld met hetzelfde probleem en toch hebben ze een individuele aanpak nodig. Persoonlijkheidscoach is een aantrekkelijk en zinvol beroep dat beantwoordt aan de noden van de huidige samenleving waarin mensen erg kwetsbaar zijn. Vandaar hun zoektocht naar weerbaarheid. Er is grote behoefte om een positieve invulling aan het leven te geven. Door zijn advies, begeleiding en training leert de Persoonlijkheidscoach zijn cliënt inzien dat groei alleen mogelijk is door te leren uit de lessen van het leven.

Werkterrein
Het werkterrein van de Persoonlijkheidscoach ligt zowel in de privésfeer als in het bedrijfsleven, zowel voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Er zijn ontzettend veel mensen met problemen die uitkijken naar de hulp van een Persoonlijkheidscoach. In het bedrijfsleven heeft men eindelijk ingezien dat efficiëntie alleen bereikbaar is met ontspannen en gelukkige werknemers. De Persoonlijkheidscoach zorgt ervoor dat ze hun eigen mogelijkheden ontwikkelen, hun weerbaarheid verhogen en beter bestand zijn tegen negatieve invloeden uit de omgeving. Dit is een andere, maar doeltreffende aanpak.

Opleiding
Persoonlijkheidscoach is een tweejarige, deeltijdse opleiding die steunt op competentiegericht leren. De opleiding is praktijkgericht en kan gevolgd worden zonder werkonderbreking. Daarom zijn er vanaf de start van de opleiding uit de praktijk gegrepen opdrachten voorzien. Practicum is de rode draad door heel de opleiding. Zie leerprogramma op de website www.europeseacademie.be