Opleiding en leerprogramma

Persoonlijkheidscoach is een uitzonderlijk mooi beroep waarbij men behulpzaam is voor mensen met problemen. Ieder bereikt resultaat geeft een enorm voldoening. Het is niet zomaar coachen, het is meer dan een mooi verhaal vertellen, een schouderklopje geven en wat symptomen behandelen. Door te vertrekken vanuit de persoonlijkheidanalyse is het advies, de begeleiding en training individueel gericht. Het is een unieke wijze van coachen die een totale ommekeer brengt in het oplossen van allerlei problemen van psychische, mentale en emotionele aard. De kracht en het succes van de Persoonlijkheidscoach ligt in zijn eenvoud, door terug te keren naar de basisprincipes van het leven, door rekening te houden met de invloeden uit de omgeving alsook de complexiteit van de wereld waarin we leven. Er zijn vele beroepsmogelijkheden gezien deze zorgverlening voldoet aan de noden van deze tijd. Het kan als hoofd- of bijberoep of in dienstverband worden beoefend.

Deeltijdse opleiding zonder werkonderbreking
Het gaat hier om een tweejarige, deeltijdse opleiding die steunt op competentiegericht leren. Na de basisopleiding is er de mogelijkheid tot een vervolgstudie om zich te specialiseren in bepaalde richtingen als daar behoefte aan is. Het voordeel van dit flexibel systeem is dat men zich na twee jaar vestigt en dat men zich op ieder gewenst ogenblik kan specialiseren. De opleiding is praktijkgericht en wordt gevolgd zonder werkonderbreking. Vanaf de start van de opleiding zijn er vanuit de praktijk gegrepen opdrachten voorzien. Practicum is de rode draad door heel de opleiding.

Psychosociale basiskennis
De psychosociale basiskennis beantwoordt aan de PLATO-eindtermen die door de universiteit van Leiden zijn uitgewerkt en voor Nederland door CPION werden geaccrediteerd. De psychosociale basiskennis wordt gegeven op hoger cognitief niveau en omvat psychologie, psychopathologie (DSM-5), psychofarmacologie en psychotherapie. Daarnaast zijn er vakken die gerekend worden tot de toegepaste psychologie zoals persoonlijkheidsanalyse, typologie, constitutieleer, fysionomiek, lichaamstaal, persoonlijkheidsvorming enz. De opleiding berust op een zeer degelijke psychosociale basiskennis omdat het menselijk gedrag belangrijk is.

Gespreksvaardigheid en communicatietechnieken
Centraal in de opleiding staan de gespreksvaardigheden en de communicatietechnieken. Vooral het observeren en de lichaamstaal krijgen veel aandacht. Het afnemen van een intakegesprek, het voeren van gesprekstraining, probleemoplossende en motiverende gesprekken zitten in de coachtrajecten verwerkt. Spreken is een vorm van zorgverlening.

 Stressmanagement
In het leerprogramma neemt stressmanagement een centrale plaats in. Hiervoor komt de methode ‘Biorelaxatie’ in aanmerking. Ieder levend wezen beschikt over een stressmechanisme om zich te verdedigen tegen iedere bedreiging uit de omgeving. Door de vele stressoren uit de drukke samenleving is dit mechanisme bij veel mensen verstoord. Op een eenvoudige, maar efficiënte wijze wordt het natuurlijk stressmechanisme hersteld, o.a. door het activeren van het ontspanningsmechanisme. Gespannen spieren en de ademhaling worden aangepakt, alsook de gedachteloosheid, fixatie, visualisatie en actieve suggestie.

Coachen in het privéleven
De Persoonlijkheidscoach richt zich op cliënten binnen het privéleven, zowel bij kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. Het is een zinvol beroep dat beantwoordt aan de noden van de huidige samenleving waarin mensen steeds kwetsbaarder worden. De Persoonlijkheidscoach werkt vooral preventief en staat daarmee op de eerste rij van de zorgverlening. De kracht van deze wijze van coachen ligt in de directheid, de individuele benadering en de eenvoud, want werken vanuit de basis is onontbeerlijk. Coachen is niet wat trucjes en technieken leren om aan moeilijke situaties te ontsnappen, het is mensen terug op de rails zetten zodat ze zelf bepalen hoe het verder kan.

Coachen in het bedrijfsleven
Op de werkvloer is coachen nog te veel gericht op het opdrijven van de rendabiliteit en het beter functioneren binnen het productieproces. De Persoonlijkheidscoach pakt het anders aan omdat mensen geen robotten zijn. Als werknemers gezond en gelukkig zijn, vinden ze plezier in hun job, daalt het ziekteverlof en stijgt het rendement. Coachen op de werkvloer is zowel gericht op individuele aspecten alsook op de groepsgeest.

Aandacht voor praktijkrelevantie
De opleiding heeft een dubbel doel. Aan de ene kant is het een persoonlijke verrijking voor de cursist en aan de andere kant leert men op een praktijkgerichte wijze een advies uitwerken, mensen begeleiden en trainen. Een coach moet zelf stevig in zijn schoenen staan om anderen te kunnen helpen. Vandaar dat aanvankelijk veel aandacht gaat naar zelfkennis en de persoonlijkheidsvorming van onze cursisten en daarnaast een grondige professionele ontwikkeling. Theorie en praktijk zijn door elkaar verweven. Het practicum is de rode draad door heel de opleiding. Vaardigheden en praktijkervaring zijn de vakoverschrijdende competenties. U wordt optimaal voorbereid op uw zinvolle toekomstige job die veel voldoening geeft. Er is behoefte aan goed opgeleide Persoonlijkheidscoaches.

Deze deeltijdse opleiding gaat door in Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht en valt onder volwassenenonderwijs. Het is een aangename en boeiende opleiding voor iedereen met een warm kloppend hart. Surf naar www.europeseacademie.be of kom eens naar een open dag.

Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg vzw
Leslocaties: Antwerpen, Gent, Leuven, Maastricht
Hoofdkantoor: Reinpadstraat 9, 3600 Genk - België

Tel: 089 - 355 246 en vanuit Nederland: 0032-89.355.246
E-mail: europeseacademie@skynet.be
Website: www.europeseacademie.be
Gezondheidsinformatie: natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be